Teflonspray biltema

Smörjmedel med PTFE, 400 ml – Biltema.se

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Inträngande smörjmedel med PTFE. Förbättrar smörjeffekten och minskar friktionen på de ytor som behandlas, samt skyddar mot fukt och korrosion. Användes för smörjning där ett långvarigt skydd önskas. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Torrt smörjmedel med PTFE, 500 ml – Biltema.se

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Olje- och fettfritt smörjmedel. För torr och effektiv smörjning av rörliga delar.  Även lämpligt som släppmedel. Kan användas på bl.a. metall-, plast- och träytor.  Tål temp. upp till 250 °C. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Vid otillräcklig ventilation kan explosiva ång-luftblandningar bildas.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Pentan; propan-2-ol

Silikonspray, 400 ml – Biltema.se

… som man kan köpa på Biltema etc. kan användas i bilens motor och om det i så … Biltemas teflonspray Lagra teflonet i en Vitamin Well; H=12,5 cm & B= …

Impregnerar, smörjer och skyddar alla ytor genom att bilda en tålig vattenavvisande skyddsfilm. Passar metall-, plast-, gummi-, glasfiber-, läder- och träytor. 

PTFE-smörjmedel | HAMRON – Jula

PTFE-smörjmedel | HAMRON | Jula

31 okt. 2022 — Jag köpte alla smörjmedel på biltema. det jag har kvar att testa från biltema är, silikon fett, Universall fett och Teflon spray.

Universellt smörjmedel med enastående mekanisk och termisk smörjfunktion, extremt låg friktionsfaktor samt utmärkt vidhäftning. Medlet förebygger slitage och förhindrar fastkörning med mycket gott resultat.

Teflon i sprayburk blandas i motorolja

18 maj 2022 — teflonspray från biltema funkar oxå väldigt bra, bör dock höja en varningens finger, då det inte är helt miljövänlgt eller hälsosamt, …

Vad ska man köra för smörj medel på dörrar? – jagrullar

Genom att smörja regelbundet förlänger du föremålets livslängd och kan slippa täta reparationer av dessa delar. Vi har universalfett, silikonspray, låsolja och …

mirakelmedel för plast/lister 😀 – Sveriges Volvoforum – jagrullar

15 apr. 2019 — Sprayade snöskyfflarna med biltema silikon- eller teflonspray (minns inte vilket) en gång i vintras när det var klabbsnö.

Smörjmedel | Köp hos Clas Ohlson

snöfärg – Maskinisten

Keywords: teflonspray biltema