Limtvätt biltema

Label Off, 400 ml – Biltema.se

Behändigt verktyg för att på ett enkelt och säkert sätt ta bort dekaler, tejp, folie och lim- och gummirester m.m. från lackerade ytor utan att de skadas.

Label Off är ett rengöringsmedel för borttagning av klistermärken, etiketter, limrester, olje- och fettfläckar. Citrondoft. Bruksanvisning:  Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller Dipenten. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andraantändningskällor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.Innehåller: KOLVÄTEN, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, Spraya Label Off på ytan som skall rengöras.  Vänta några minuter medan medlet verkar och klistermärket/smutsen lossnar lätt.  Testa för säkerhets skull produkten före användning på en plats som inte syns på ytan som skall rengöras. 

LIMTVÄTT CASCO 1L – Bauhaus

Dekorborttagare – Biltema.se

29 mars 2012 — Köp nägra burkar kontaktlim på biltema, och smeta på en liten yta åt gången, och dra bort hela skiten medans det är lite vått. funkar perfekt, …

Behändigt verktyg för att på ett enkelt och säkert sätt ta bort dekaler, tejp, folie och lim- och gummirester m.m. från lackerade ytor utan att de skadas. Gängad stålspindel med pågjuten trissa av natur- och syntetgummi (SBR). Spindeladapter för 6 mm axelfäste medföljer. OBS! Får ej användas på plastmaterial. Kör ej för länge på samma ställe för att undvika att bränna lacken.

Etikettborttagare | Tar bort dekaler och limrester | CRC – Jula

LIMTVÄTT CASCO 1L

25 nov. 2019 — Vilken limtvätt som helst bör funka utan att skada dörren … Skulle komma in och rekommendera label off från Biltema men så var det det …

Din specialist inom bygg, badrum, färg, trädgård, verkstad och belysning. Köp online med hemleverans eller hämta i varuhus.

Ta bort gammalt kontaktlim? – SAILGUIDE.com

Etikettborttagare | Tar bort dekaler och limrester | CRC

26 sep. 2006 — Biltema har någon spray som är till för att ta bort dekaler och liknande. Den kanske funkar? … 2489514 Lim tvätt…. Provat?

Ta bort etiketter, dekaler och limrester från klisterlappar. Fungerar på de flesta material och lämnar en ren yta efter sig.

Få bort rester från dubbelhäftande tejp – SweClockers

Ta bort gammalt kontaktlim? – SAILGUIDE.com

9 apr. 2013 — Håller med Moki, jag använder ofta limtvätt för att ta bort rester … Köpte en “label-off” på BIltema en gång, den har fungerat bra till …

hur får man bort Lim kladdet??? – Sporthoj.com

17 maj 2022 — Label off-sprejen från Biltema funkade bra när jag skulle städa bort efter … Casco Limtvätt koncentrerad tar bort det mesta limrester som …

Ta bort tejp-kladd från trä!? – Byggahus.se

Silvertape ta bort limrester – Husbilsklubben.se

Ta bort tejp-kladd från trä!? | Byggahus.se

Hej Vad är det bästa medlet för att få bort kladd ifrån maskeringstejp från obehandlat trä? Jag har maskerat en del och resten har jag oljat med…

Silvertape ta bort limrester | Husbilsklubben.se

Är det någon som vet hur man tar bort limrester efter silvertape på gelcoat (båt plast) min farhar tejpat runt fönster då det med åren läckte in vatten…

Keywords: limtvätt biltema